Tuyển dụng Trình dược viên Hà Nội 2023

Công ty cổ phần quốc tế Royal Care cần tuyển Trình dược viên khu vực...

Tuyển dụng Quản lý bán hàng 2023

Dựa trên chiến lược phát triển của công ty và nhu cầu mở rộng kinh...

Quản lý bán hàng

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hàng chung toàn...

Trưởng phòng kinh doanh

Mô tả công việc – Xây dựng các kế hoạch, chiến lược, chính sách bán...

Trình dược viên ETC

Mô tả công việc Giới thiệu sản phẩm công ty đến các phòng khám, bệnh...

Trình dược viên OTC

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm chăm sóc và giới thiệu sản phẩm của...

Thủ Kho

Mô tả công việc – Chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho của Công...

Nhân viên Hành Chính Nhân sự – Lễ Tân

Mô tả công việc Thực hiện các công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân...

Nhân viên Digital Marketing

Mô tả công việc -Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng social:...

Trưởng nhóm Marketing

Mô tả công việc Xây dựng chiến lược và quản lý nhãn hàng phụ trách...