Sắt không tanh cho trẻ

https://youtube.com/shorts/zrdKx6dIDl4?feature=share Sắt nào mà sắt chẳng tanh? Uống vào nôn trớ thì cũng đành chịu…

Chi tiết